I handikapporganisationerna har vi, med våra erfarenheter, kunskaper och idéer som vapen, slagit oss samman för att förändra våra levnadsvillkor.

Handikappföreningarnas främsta uppgift är att ta tillvara funktionshindrades intressen. Funktionshindrade ska kunna leva på samma villkor som andra i ett samhälle för alla.

För att kämpa för våra gemensamma intressen och stärka varandra samverkar 28 olika handikappföreningar i Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Västmanlands län och på riksplanet är man 43 olika handikappförbund.

Samarbetsorganet är liksom sina medlemsförbund fristående från stat, landsting och kommuner, politiska partier och religiösa riktningar. Vi formulerar självständigt våra krav utifrån våra behov och erfarenheter.

Medlemsförbunden är fristående, demokratiskt uppbyggda organisationer, som har ett lokalt förankrat föreningsliv. Tillsammans är vi en folkrörelse att räkna med i det svenska samhället.
 


 

Antal besökare [counter]

 

"STOPPA HETSJAKTEN"